1HOUSING COMMUNITY

Popular Channels

11

#general

Company-wide announcements and work-based matters
This channel is for workspace-wide communication and announcements. All members are in this channel.
8

#hẻm-tìm-thuê

Non-work banter and water cooler conversation
Group chỉ đăng tin Cần Thuê Nhà tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG BÁN, ĐĂNG CHO THUÊ để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !!
1

#mặt-tiền-cho-thuê

Group chỉ đăng tin Cho Thuê Nhà Mặt Tiền tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NỘI DUNG KHÁC để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !!
1

#mặt-tiền-tìm-thuê

Group chỉ đăng tin Cần Thuê Nhà Mặt Tiền tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NỘI DUNG KHÁC để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !!
0

#biệt-thự

Cần thuê nhà tại tphcm
Nhóm chỉ đăng khách hàng cần thuê, không đăng sản phẩm cho thuê
0

#chung-cư-bán

Group chỉ đăng tin Bán Chưng Cư tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NỘI DUNG KHÁC để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !!
0

#chung-cư-cho-thuê

Group chỉ đăng tin Cho Thuê Chung Cư tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NỘI DUNG KHÁC để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !!
0

#chung-cư-tìm-mua

Group chỉ đăng tin Cần Mua Chung Cư, Căn Hộ tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NỘI DUNG KHÁC để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !!
0

#chung-cư-tìm-thuê

Group chỉ đăng tin Cần Thuê Căn Hộ, Chung Cư tại TPHCM. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG NỘI DUNG KHÁC để tránh làm loãng group. ACE sale mỗi người góp 1 phần sức phát triển cùng hỗ trợ nhau. - ACE có hàng khớp nhu cầu thì reply hoặc ib riêng. Many thanks !
0

#hẻm-bán

Nhà đất bán tại tphcm

Timezones

Number of members by timezones in UTC. DST applied.
1112 Slack groups are listed on Slofile.