A free programming community.

Popular Channels

2858

#general

Thông báo chung cho cả nhóm (lịch livestream, lịch học, ...). Chỉ có Admin và Managers post bài ở đây.
2853

#random

Non-work banter and water cooler conversation
Tâm sự, chém gió, v.v... Mọi người hạn chế post linh tinh tránh spam.
2852

#questions-css

Các câu hỏi liên quan đến css
2849

#questions-html

Các câu hỏi liên quan đến HTML
2846

#jobs

Giới thiệu việc làm ở Nhật.
2830

#life-in-japan

Chia sẻ, hỏi đáp liên quan đến cuộc sống tại Nhật Bản
2826

#other-discussions

HTML CSS
Thảo luận các vấn đề khác
2825

#japanese

Chỉ có các bài viết liên quan đến học tiếng Nhật
Các bài viết liên quan đến việc học tiếng Nhật
2239

#english-materials

Các tài liệu học tiếng Anh, chỉ post bài chia sẻ, thảo luận trong thread.
2237

#keep-your-motivation

Motivational video clips, movies, etc...

Timezones

Number of members by timezones in UTC. DST applied.
1178 Slack groups are listed on Slofile.