364778175042 c71ba632eced4b6f517a 132

Description

A free programming community.

Channels

This team has 42 public channels in total.
2858

#general

Purpose:

Thông báo chung cho cả nhóm (lịch livestream, lịch học, ...). Chỉ có Admin và Managers post bài ở đây.
2853

#random

Topic:

Non-work banter and water cooler conversation

Purpose:

Tâm sự, chém gió, v.v... Mọi người hạn chế post linh tinh tránh spam.
2852

#questions-css

Purpose:

Các câu hỏi liên quan đến css
2849

#questions-html

Purpose:

Các câu hỏi liên quan đến HTML
2846

#jobs

Purpose:

Giới thiệu việc làm ở Nhật.
2830

#life-in-japan

Purpose:

Chia sẻ, hỏi đáp liên quan đến cuộc sống tại Nhật Bản
2826

#other-discussions

Topic:

HTML CSS

Purpose:

Thảo luận các vấn đề khác
2825

#japanese

Topic:

Chỉ có các bài viết liên quan đến học tiếng Nhật

Purpose:

Các bài viết liên quan đến việc học tiếng Nhật
2239

#english-materials

Purpose:

Các tài liệu học tiếng Anh, chỉ post bài chia sẻ, thảo luận trong thread.
2237

#keep-your-motivation

Purpose:

Motivational video clips, movies, etc...

Timezones

Number of members by timezones in UTC. DST applied.
2429 teams are listed on Slofile now.