On mobility, as seen from Norway.

Popular Channels

339

#general

Company-wide announcements and work-based matters
This channel is for workspace-wide communication and announcements. All members are in this channel.
339

#introduksjoner

Presentér deg selv.
338

#arrangementer

Mobilitetsarrangementer som arrangeres - eller bør arrangeres
338

#nyekanaler

Annonsering av nye kanaler, eller samtale om det. Prosjektkanaler starter med #prj-prosjektnavn og tematiske kanaler får et fornuftig navn som f.eks <#CFKPCRCDT|maas> eller <#CFHLJRML7|bildeling>.
338

#random

Non-work banter and water cooler conversation
A place for non-work-related flimflam, faffing, hodge-podge or jibber-jabber you'd prefer to keep out of more focused work-related channels.
338

#slack-triks

Tips og triks for å få det beste ut av Slack.
153

#utlysninger

Om utlysninger, anbud, støtteordninger, finansieringsmuligheter, virkemiddelapparat mm
130

#jobber

Stillinger utlyst - til info og lik og del
45

#bylogistikk

Om fossilfri varelevering i sentrum. Og litt om transportsykling.
33

#elsparkesykkel

Timezones

Number of members by timezones in UTC. DST applied.
1111 Slack groups are listed on Slofile.