On mobility, as seen from Norway.

Popular Channels

214

#general

Company-wide announcements and work-based matters
This channel is for workspace-wide communication and announcements. All members are in this channel.
214

#introduksjoner

Presentér deg selv.
213

#arrangementer

Mobilitetsarrangementer som arrangeres - eller bør arrangeres
213

#nyekanaler

Annonsering av nye kanaler, eller samtale om det. Prosjektkanaler starter med #prj-prosjektnavn og tematiske kanaler får et fornuftig navn som f.eks <#CFKPCRCDT|maas> eller <#CFHLJRML7|bildeling>.
213

#random

Non-work banter and water cooler conversation
A place for non-work-related flimflam, faffing, hodge-podge or jibber-jabber you'd prefer to keep out of more focused work-related channels.
213

#slack-triks

Tips og triks for å få det beste ut av Slack.
30

#bylogistikk

Om fossilfri varelevering i sentrum. Og litt om transportsykling.
28

#bildeling

Om bildeling generelt, forskning, trender, nye tjenester mm
27

#utlysninger

Om utlysninger, anbud, støtteordninger, finansieringsmuligheter, virkemiddelapparat mm
26

#bevegelsesdata

Hvordan kan vi finne mer ut om hvordan folk beveger seg, når, hvor fra og til.

Timezones

Number of members by timezones in UTC. DST applied.
1080 Slack groups are listed on Slofile.